Skip to main content

Wat is precision medicine?

Stel je een wereld voor waar jij altijd een behandeling op maat krijgt op het moment dat je ziek bent. Geen overgegeneraliseerde diagnoses die voor iedereen gelden, maar écht gericht op jouw persoonlijke én erfelijke eigenschappen. Zorg op maat. Dat is in essentie wat gepersonaliseerde geneeskunde inhoudt. 

De term precision medicine is een relatief nieuw begrip binnen de geneeskunde en life sciences. Het concept en het idee erachter bestaat al wel een langere tijd. In dit artikel informeren we jou over wat precision medicine is en waar deze innovatie voor gebruikt wordt.

formorrow - 24 maart 2023 - 5 min

Wat is precision medicine?

Precision medicine is een benadering van de gezondheidszorg die zich richt op het begrijpen van de individuele biologie van elke patiënt, zodat behandelingen beter kunnen worden afgestemd op de unieke kenmerken van hun ziekte. Dit is een contrast met traditionele ‘one-size-fits-all’-behandelingen, die dezelfde behandelingen gebruiken voor alle patiënten met een bepaalde aandoening.

Binnen precision medicine wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde technologieën, zoals genoom sequencing en moleculaire diagnostiek, om informatie te verzamelen over de genetische en moleculaire kenmerken van een individuele patiënt. Op basis van deze informatie kunnen artsen behandelingen aanbevelen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van die patiënt.

Doel van gepersonaliseerde geneeskunde

Het doel van precision medicine is om de effectiviteit van behandelingen te verbeteren door rekening te houden met de specifieke biologische en genetische factoren van een patiënt. Zo heeft deze benadering al geleid tot baanbrekende behandelingen voor kankerpatiënten. Denk aan het identificeren van specifieke mutaties in tumoren. Hierdoor kunnen gerichte therapieën efficiënter zijn voor de patiënt.

Traditioneel gezien worden patiënten behandeld op basis van hun diagnose, leeftijd en geslacht. Dit kan leiden tot minder werkende behandelingen, omdat elke patiënt unieke biologische en genetische kenmerken heeft die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit en veiligheid van een behandeling. Precision medicine probeert dit probleem op te lossen door gebruik te maken van geavanceerde diagnostische technieken om een beter beeld te krijgen van de specifieke kenmerken van een patiënt. Vervolgens wordt de behandelmethode hierop aangesloten. Voor iedere persoon uniek. 

In essentie streeft deze benadering dus naar een effectiever en efficiëntere behandeling voor elk individu.

Science & business fellowship bij Janssen

Gepersonaliseerde geneeskunde bestaat al langer

Zorg op maat of persoonlijke behandelplannen is niet nieuw in de geneeskunde. Het bestaat al enige tijd. Denk aan een persoon die een bloedtransfusie nodig heeft. Deze persoon krijgt niet zomaar bloed van een willekeurige donor. In plaats daarvan wordt het bloedtype van de donor afgestemd op de ontvanger om het risico op complicaties te verminderen. 

Hoewel voorbeelden te vinden zijn in verschillende gebieden van de geneeskunde, is de rol van precisiegeneeskunde in de dagelijkse gezondheidszorg relatief beperkt. Onderzoekers hopen dat deze aanpak de komende jaren zal uitbreiden naar veel gebieden van gezondheid en gezondheidszorg. In februari 2023 was er dan ook een echte doorbraak op het gebied van medicatie op maat. Uit een onderzoek bleek dat het gebruik van het DNA-profiel worden ernstige bijwerkingen van medicijnen met 30 procent gereduceerd. Een goed voorbeeld van de kracht van precision medicine.

Toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde

Gepersonaliseerde behandelingen worden steeds meer toegepast binnen de gezondheidszorg. Een belangrijke toepassing hiervan zien we bij de behandeling tegen kanker. Tegenwoordig worden kankerpatiënten behandeld op basis van het type kanker dat ze hebben en hoe ver de kanker is gevorderd. Met behulp van precision medicine kunnen artsen echter de specifieke genetische mutaties in de kankercellen van een patiënt identificeren en een behandeling op maat ontwikkelen die is gericht op deze mutaties. Dit kan de effectiviteit van de behandeling aanzienlijk verbeteren en de kans op bijwerkingen verminderen.

Een ander voorbeeld van precision medicine is de behandeling van erfelijke ziektes. Door middel van genetische tests kunnen artsen de specifieke genetische mutaties identificeren die verantwoordelijk zijn voor een erfelijke ziekte. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van behandelingen die gericht zijn op deze specifieke mutaties en kan ook bijdragen aan het voorkomen van de ontwikkeling van de ziekte bij toekomstige generaties.

Niet enkel gericht op behandeling

Precision medicine wordt niet alleen toegepast bij de behandeling van zieke mensen. Er zijn nog veel meer situaties waar deze innovatieve zorgmethode tot zijn recht komt. Zoals bij:

  • het identificeren van personen die risico lopen voordat de ziekte toeslaat
  • het voorspellen van welke preventiestrategieën het beste zullen werken en voor wie dat geldt
  • het herkennen van eerdere signalen voordat symptomen optreden
  • het signaleren van eventuele variaties van ziekten die op het eerste oog hetzelfde zijn, maar wel anders reageren op een soort behandeling
  • het uitvoeren van tests om te onderzoeken wat de erfelijkheid is van een ziekte voor toekomstige kinderen

Meer weten?

Deze blog is een introductie op precision medicine. Met de Life Sciences Academy kan je hier onder andere mee aan de slag gaan. Met de Life Sciences Academy leer je twee jaar lang alles dat je nodig hebt om je carrière een kickstart te geven en te excelleren als veelzijdig professional. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Naam recruiter
Recruiter